Βιοενέργεια

Η ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου που παράγεται σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, και στην εμπορική εκμετάλλευση της παραγόμενης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Επίσης στην εφαρμογή βέλτιστων διαθεσίμων τεχνολογιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση – αξιοποίηση στερεών αποβλήτων και βιομάζας εν γένει.

Περισσότερα...

Βιοενέργεια Έργο

Η ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. χρηματοδότησε, κατασκεύασε και λειτουργεί στον ΧΥΤΑ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Νομού Μαγνησίας, μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου, συνολικής ισχύος 1,25 ΜW.

Το 2008 η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε στις 2.500 MWh, ενώ το 2009 ανήλθε στις 3.700 MWh, καταγράφοντας μια αύξηση της παραγωγικότητας της μονάδας κατά 48%, την οποία προσδοκάμε και για το 2010.

Περισσότερα...

Βιοενέργεια Επικοινωνία

Eπικοινωνήσετε μαζί μας στις παρακάτω διευθύνσεις ή χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας.

Βόλος

Χρ. Σμύρνης 2-4.
Τηλ: 24210-32020
Φαξ: 24210-32020

Λάρισα

Α.Τάσσου 3-5
Τηλ: 2410-621024
Φαξ: 2410-621026

Περισσότερα...